“Elite brow sculpt” kulmukoolitus

Kulmukoolitus “Elite Brow Sculpt.”
Lashotica Salon (edaspidi: Kool) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

Vaata järgmiseid koolitusi siit.

Koolituse eesmärk: anda teoreetilisi ning praktilisi teadmisi ja oskusi teostamaks kulmudehooldusi, sh “Henna baasil” kulmu(disain)hooldust; disainida õige kulmukaar kasutades selleks erinevaid tehnikaid (pastaga, pliiatsiga kulmukuju loomine jne), õige kuju valimine võttes arvesse kliendi iseärasusi ja individuaalsust, anda kulmudele pigment, värvida ripsmeid keemilise värviga;

BOONUSENA kulmu keratiin Lamineerimine

Õppe alustamise tingimused: Õppida võib igaüks – sobib nii algajatele kui edasijõudnutele.

Koolitusel saavad õpilased meie disainitud ning koostatud õppematerjali (üle 50 lk) , kuhu saab koolitusel vajadusel teha lisamärkmeid. Materjalis on teooria, skeemid, joonised, nipid & trikid, mida meie stuudios õpite ning hiljem hea kasutada mälu värskendamiseks ja teadmiste täiendamiseks.

Koolituskava:
Õppemaht 1 päev 09:30 – 19:15 (12AK)
09:30-12:30 Teooria I osa (4AK)
12:30 – 13:15 Lõuna
13:15- 15:30 Teooria II osa (3AK)
Koolituse läbides on õpilased teadmised:
– tööks ettevalmistamine
– sh kliendi konsultatsioon
– õige eelpuhastus, koorimine, selle vajalikkus, erinevad koorijad
– kuidas hinnata kliendi jaoks JUST TEMALE õige kulmukuju, mõjuajad jms (kuidas vältida ületöötamist)
– õige losjooni asetus (miks, kuhu, kui pikalt, miks mitte jj)
– keemilised värvid (millised, vesinikperoksiidist pikemalt, kasutuskõlbmatu vs -kõlbulik, efektiivsus jne)
– õige ruumitemperatuur (kõrgem vs madalam)
– töö õiged nurgad
– saladused ning nipid ja trikid protseduuride efektiivsemaks iseseisvaks läbiviimiseks
– tehnilised vead
– SME (Shape Memory Effect)
– liimi efektiivne kasutus, säilitusaja pikendamine, liimiga reisimine (lendamine) jne
– losjoonid, nende koostisosad, erinevad koostisosad ning mida mis teeb, etappide kaupa toodete informatsioon (pH-tase, mida etapp teeb/muudab, milleks vajalik, täpne järjestus jne)
– toodete õige avamine, parem säilitatavus, säilitusaja pikendamine
– õige puhastamine, allergiad, töö allergikutega, allergia test
– Lash Botoxid, nende erinevused, koostisosad
– Ombre efektide erinevaid viise
– vahaga, (erinevate) pinsetiga karvaeemaldus
– Brow pasta- Henna kulmuhooldus
– niiditehnika
– pliiatsiga, pastaga kulmuraamimine
– erinevate mõõteriistade kasutamine
– kulmu lõppviimistlus
– ripsmete keemiline värvimine
– toodete ülevaade

Lisaks:
– vastunäidustused (millal, kellele, miks jms)
– protseduuri etapid
– hügieen
– instrumentide ja töövahendite puhastamine, desinfitseerimine ja steriliseerimine
– töökoha korrashoid
– toodete ülevaade
– kodune järelhooldus ning selle tähtsus/vajalikkus- vigadeparandus

15:30 – 18:30 Praktiline töö modellidel (4AK)
18:30 – 19:15 Küsimused – vastused- tagasiside-tunnistused 
(eduka koolituse läbimise korral)
NB! Võib minna kauem! Modellid otsib iga õpilase iseseisvalt.
Aitame modellide otsinguga lisatasu eest 10€/modell.

Koolituse lõppedes on õpilased omandanud vajalikud teadmised ning oskused kulmude modelleerimises, korrigeerimises, Brow Keratin Lamination/Lash Botox/Brow Tint tehnikas iseseisvaks teostamiseks ning oskavad:
a) teha eelpuhastust, vastavalt näokujule valida kliendi jaoks ideaalne kulmukaar, mõõdistada, joonistada raam
b) analüüsida ja hinnata karvasid õigesti ning neid mitte üle töödelda, tooteid ohutult ning õigesti töödelda
c) teostada edukalt Brow Keratin Lamination/Lash Botox/Brow Tint ja keemilise värviga protseduure
d) Lash Botoxiga toita ja niisutada kulmukarvasid
e) valida kliendi jaoks sobiv värv ning oskab koloristikat
f) ripsmeid keemiliselt värvida
g) anda kliendile adekvaatset nõu kulmude ja ripsmete (järel) hoolduse osas.
h) anda õige kulmukuju võttes arvesse kliendi eripära jne

Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus inglise keeles. Hindamisel mitteosalenutele või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ning läbitud teemade kohta.

VALI ENDALE SOBIV KOOLITUSE PAKETT

Koolitusi viib läbi Lashotica Salon OÜ omanik ja tegevjuht Raili Nordmann, kel on aastatepikkune kogemus nii praktilises töös kui ka koolituste korraldamises ning ette näidata hulgaliselt auhindu tiitlivõistlustelt.

2013 Ripsmepikenduste koolitus Ripsmete keemilise koolutamise kogemus saab alguse aastast 2014;
2014 Icurl koolitus;
2015 Yumi Lashes koolitus;
2016 3D kulmukoolitus;
2016 Kulmupikenduste koolitus;
2016 Lami Lashes & Lash Botox koolitus;
2017 koolitaja kutsestandarti eksami edukas sooritamine;
2017 3D Filler koolitus;
2018 “Täiuslikud kulmud” kulmukoolitus;
2018 “Lamination 2.0” Maria Ravinskaja;
2018 “Lash Maker” 2-päevane koolitus Tatjana Puhova
2019 Jekaterina Sorokina
2019 Meie Raili võitis 2. koha kulmude modelleerimise võistlustel TOP-ekspert kategoorias.
2019 Eesti Ripsmetehnikute Meistrivõistlused kohtunik
2019 Lash Magcian 2019 võistlused kohtunik
2019 nomineeriti Raili “Lash Arstist of the year 2019” kandidaadiks.
2020 nomineeriti Raili NALA “Lash Artist Integrity Award’i” ning “Mentorship Award’i” kandidaadiks.
2020 võitis Raili Lash Lifti 2. Koha top Ekspertide kategoorias “Lash Masters 2020” võistlustel.

Raili on aastatepikkuse kogemusega rahvusvaheliselt sertifitseeritud/akrediteeritud professionaalne  koolitaja, keratiin lamineerimise meister ning My Lamination ametlik maaletooja ja edasimüüja Eestis ja Soomes. Railil on õpilasi kogu maailmas – näiteks Austraalias, Ameerikas, Kanadas, Inglismaal, Soomes, Eestis.

Koolitustele registreerimine toimub kas registreerimisvormi kaudu, E-R 10:00 – 19:00 telefonil 53486446 või e-kirja teel: info@lashotica.ee

ÕPILASTE MEELESPEA:

Kõik õpilased käituvad professionaalselt ning teisi arvestavalt.  Teisi häirivad isikuid on Lashotica Salon OÜ (edaspidi nimetatud KOOL) esindajatel õigus salongist eemaldada/ välja saata ning koolitusele enam mitte lubada.

Koolitustel on rangelt keelatud lindistamine, filmimine (telefoni, videokaamera jms) ning muul viisil koolituste igasugune salvestamine. Antud tegevuse keeld tuleneb vastavalt Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest ning on reguleeritud sh autoriõiguse seaduses.
EI OLE LUBATUD koolitusmaterjale jagada, paljundada, saata, käest-kätte anda, kohandada, kopeerida, levitada jj. Materjalid on mõeldud VAID antud õpilasele, kellele Kool käesolevad materjalid on andnud.
Lubatud on pildistada modelli, st enda tehtud tööd.

Õpilased on kohustatud kinni pidama Kooli etteantud aegadest (sh koolitustel ettenähtud ajakavast), kuupäevadest, graafikutest, reeglitest.

Kui õpilane hilineb, siis tuleb Koolile sellest teada anda mõistliku aja jooksul, st igal juhul enne koolituse algust. Koolitus algab selleks ettenähtud (koolitusjärgse graafiku alusel) ajal ja seda olenemata kas õpilased on kohale jõudnud või mitte. Kui õpilane jääb oma hilinemise, haigestumise või muude põhjuste tõttu ilma õppest või õpetusest, ei vastuta Kool koolituse õpetamise eest.

Koolitustelt võimalike puudumistega seoses probleemid, murekohad, sh puudumised tuleb alati läbi rääkida, arutada, nõustuda, registreerida enne koolituste algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Koolitussalongis on keelatud teha vesipiipu ning e-sigaretti. Keelatud on prügi maha viskamine ning hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine (trahv vastavalt tekitatud kahjule).

Keelatud on hoone sisustuse ja muu inventari väljaviimine salongist ja hoonest.

Igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus on keelatud. Selle vältimiseks on Koolil ning Kooli personalil õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või salongist ning selle territooriumilt välja saata.

Keelatud on hoones suitsetamine, v.a selleks ettenähtud kohtades, suitsukonide mahaloopimine on rangelt keelatud.

Hoones ja salongis tuleb kõikidel isikutel jälgida Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või Kooli esindajate korraldusi.

Iga külastaja on kohustatud hoidma puhtust!

Kasutada salongi inventari vaid selleks ettenähtud otstarbele.

Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral teavitama sellest viivitamatult päästeametit (112), politseid (110) või Kooli personali.

VARA KAHJUSTAMINE VÕI RIKKUMINE

Kõik õpilased on vastutavad Kooli poolt antud töövahendite eest, st antud töövahenditega tuleb ringi käia hoolikalt ning ettevaatlikult.

Kui õpilased rikuvad Kooli vara, töövahendeid või varustust, on nad kohustatud vastutama ning Koolile korvama tekitatud kahju.
Vahendite, vara või varustuse kuritarvitamine ei ole aktsepteeritav!

Käesolevad reeglid, juhised, meelespea jms on kohaldatavad Kooli õpilastele. Reeglite, juhiste jms muutmisõigus on ainult Lashotica Salon OÜ esindajatel.

Kooli sätestatud reeglid, kriteeriumid, juhised jj peavad olema täidetud ning kui õpilased ei järgi käesolevaid reegleid, kriteeriume, juhiseid jj, on Lashotica Salon OÜ esindajatel õigus keelduda tunnistuse väljaandmisest, ümber registreerimisest ning maksete tagasi maksmisest.

Kool ei ole kohustatud kompenseerima klientidele/õpilastele kahjusid või kulusid, mis on tekitatud looduslikest tingimustest. Samuti ei vastuta Lashotica Salon OÜ ega Kooli personal külaliste/õpilaste isiklike asjade kaotsimineku, kahjustamise või hävimise eest.  asjade suhtes peavad külalisd/õpilased olema ise hoolikad ning tähelepanelikud.

TASUD

Õpilased tasuvad arve alusel vähemalt 50% ulatuses koolituse kogusummast koha broneerimiseks koheselt! Koolitus peab olema täielikult tasutud hiljemalt  3 (kolm) nädalat enne koolituse alguskuupäeva. Koolituste eest tasumine toimub arve alusel või muu kokkuleppe alusel. Arveid väljastab Lashotica Salon OÜ kas e-postkasti teel või koolitussalongis kohapeal: Tulika 19, Tallinn.

Broneerimise ja registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasusid koolitustele tulemata jätmisel ning seda ükskõik, mis põhjusel. Kool ei vastuta nende isikute eest, kes on teinud registreerimis- või broneerimistasu makse, kuid ei ole võimeline tasuma koolituste lõppsummat. Kui õpilane ei ole tasunud Koolile täielikku koolitusetasu enne koolituse algust, siis broneeritud ning registreeritud koht annulleeritakse ning broneerijat, registreeritut koolitusele ei lubata.

Kui õpilane ei ole võimeline lõpetama koolitust, ei vasta esitatud kriteeriumitele  või osalema kinnitatud koolitusel, siis tagasimakseid samuti ei toimu.

Kui õpilasel on täielik koolitustasu vähemalt 1 (üks) kuu enne koolitust tasutud ning ta tühistab oma broneeringu 1 (üks) kuu enne koolituse algust, siis tagastab Kool õpilasele 50% ulatuses koolitus lõppsummas. Kui õpilane tühistab broneeringu lühema aja jooksul enne koolituse algust, siis koolitustasusid ei tagastata!

Modell tasub koolitusel materjalikulu eest 30€.

NB! Registreerides end protseduurile ning koolitustele Te saate aru, olete tutvunud ning nõustute tingimustega, reeglite ning meelespeaga.

Õppekorralduse alus

1.Üldsätted
1.1 Lashotica Salon OÜ (12937019, edaspidi Kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täiendkoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjas ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalasti ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate number 209138.
1.3 Õppetöö toimub üüritavates, õppetööks sobivates, tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides aadressil Tulika 19, Tallinn kuid ka klientide/õpilaste ruumides või teistest õppetööks sobivates, tunnihinna alusel üüritavates ruumides.
1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri või Facebookis oleva Üritused kalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (AK), kus üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.
1.5 Koolitused toimuvad nii gruppides kuid ka individuaalõppena. 
Grupi suurused varieeruvad: Tulika 19 aadressil kuni 3 õpilast, Soomes ja mujal kuni 10 õpilast korraga. Kuid eesmärgiks on püüda tagada võimalikult individuaalne lähenemine õpilastele kogu õppeprotsessi vältel. 
1.6 Õppetöö toimub eesti või inglise keeles. Vene keelseks õppeks kasutatakse tõlgi abi. Tõlk lisaraha eest (päevahinna alusel). 
1.7 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. 
1.8 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Lashotica Salon kodulehel www.lashotica.ee või Facebookis Ürituste all. 
1.9 Õppetöö toimub nii tööpäevadel kui ka nädalavahetuseti päevase õppetöö vormis. 
1.10 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: 
1.10.1 õppekava nimetus;
1.10.2 õppekavarühm;
1.10.3 õppe eesmärk;
1.10.4 õpiväljundid;
1.10.5 sihtgrupp;
1.10.6 õppekeel;
1.10.7 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.10.8 õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.10.9 õppe sisu;
11.10.10 õppekeskkonna kirjeldus;
1.10.11 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.10.12 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
1.10.13 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. 
1.11 Lashotica Salon jätab endale õiguse teha õppeplaanides, – kavades muudatusi.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendil õppe läbinud õpilase identifitseerimise tarbeks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

3. Koolitustele registreerumine ja koolitusel osalemine
3.1 Koolitusele registreerumine
3.1.1 Koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda ja tasuda ettemaksuarve.
Registreerumine toimub E-R 10:00-19:00. Registreeruda saab internetis (www.lashotica.ee), e-posti teel (info@lashotica.ee) või telefoni teel (372 53486446). interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-postkasti.
3.1.2 Õppijal on õigus saada täiendavat informatsiooni koolituse ja registreerumise kohta e-posti teel (info@lashotica.ee) või telefoni teel (372 53486446).
3.2 Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3 Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursusele ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegrupi arvatud ning kes on tasunud koolituse ettemaksuarve.
4.2 Ettemaksuarve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

5. Koolituse lõpetamise ja väljaarvamise kord
5.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (eksam/test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus inglise keeles. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.
5.2 Tunnistusele märgitakse koolitaja nimi, tunnistuse allkirjastab koolitaja. Tõendi allkirjastab kooli esindaja.
5.3 Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt. Õppija arvatakse koolist välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.
5.4 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad koolituse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

6. Koolituse eest tasumine ning koolitusest loobumine
6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab Kool vähemalt 1 (üks) kuu enne õppetöö algust.
6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta.
6.3 Õpilased tasuvad arve alusel vähemalt 50% ulatuses koolituse kogusummast koha broneerimiseks koheselt! Koolitus peab olema täielikult tasutud hiljemalt  3 (kolm) nädalat enne koolituse alguskuupäeva. Koolituste eest tasumine toimub arve alusel või muu kokkuleppe alusel. Arveid väljastab Lashotica Salon OÜ kas e-postkasti teel või koolitussalongis kohapeal: Tulika 19, Tallinn.
6.4 Broneerimise ja registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasusid koolitustele tulemata jätmisel ning seda ükskõik, mis põhjusel. Kool ei vastuta nende isikute eest, kes on teinud registreerimis- või broneerimistasu makse, kuid ei ole võimeline tasuma koolituste lõppsummat. Kui õpilane ei ole tasunud Koolile täielikku koolitusetasu enne koolituse algust, siis broneeritud ning registreeritud koht annulleeritakse ning broneerijat, registreeritut koolitusele ei lubata.
6.5 Kui õpilane ei ole võimeline lõpetama koolitust, ei vasta esitatud kriteeriumitele  või osalema kinnitatud koolitusel, siis tagasimakseid samuti ei toimu.
6.6 Kui õpilasel on täielik koolitustasu vähemalt 1 (üks) kuu enne koolitust tasutud ning ta tühistab oma broneeringu 1 (üks) kuu enne koolituse algust, siis tagastab Kool õpilasele 50% ulatuses koolitus lõppsummas. Kui õpilane tühistab broneeringu lühema aja jooksul enne koolituse algust, siis koolitustasusid ei tagastata!
6.7 Kui koolitus jääb ära Koolist tulenevatel põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õpilase poolt tasutud õppetasu/ettemaksu.
6.8 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.
6.9 Modell tasub koolitusel materjalikulu eest 30€.
6.10 NB! Registreerides end protseduurile ning koolitustele Te saate aru, olete tutvunud ning nõustute tingimustega, reeglite ning meelespeaga.

7. Õppija õigused ja kohustused
7.1 Õppijal on õigus:
7.1.1 saada õppekavas ettenähtud koolittust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;
7.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
7.1.3 nõuda tasutud õppemaksu/ettemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest;
7.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagasta;
7.1.5 saada koolituse lõpus lõputesti, – arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus või tõend.
7.2 Õppija on kohustatud:
7.2.1 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
7.2.2 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja kooli vara;
7.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
7.2.4 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale.

8. Vaidluste lahendamise kord
8.1 Kooli ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse need lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.

NB! Palume lisaks tutvuda Õpilaste Meelespeaga SIIN

1.ÜLDSÄTTED
1.1 Lashotica Salon OÜ (12937019) (edaspidi Kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täisksvanute täiendkoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutusetele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate number 209138.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppetöö leiab aset üüritavates, õppetööks sobivates, tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides aadressil Tulika 19 kuid ka klientide juures salongides ning teisteks õppetööks sobivates, tunni või päeva alusel renditavates ruumides Eestis ja Soomes.
2.2 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistest tundides (AK), kus üks akadeemiline tund vastab 45- minutile.
2.3 Koolitused toimuvad nii gruppides kuid ka individuaalõppena.
Grupi suurused varieeruvad: Tulika 19 aadressil kuni 3 õpilast, Soomes ja mujal kuni 10 õpilast korraga. Kuid eesmärgiks on püüda tagada võimalikult individuaalne lähenemine õpilastele kogu õppeprotsessi vältel.
2.4 Õppetöö toimub eesti või inglise keeles. Vene keelseks õppeks kasutatakse tõlgi abi. Tõlk lisaraha eest (päevahinna alusel).
2.5 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
2.6 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Lashotica Salon kodulehel www.lashotica.ee või Facebookis Ürituste all.
2.7 Õppetöö toimub nii tööpäevadel kui ka nädalavahetuseti päevase õppetöö vormis.
2.8 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 10 eurot.
Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada info@lashotica.ee  või helistada 372 53486446.
Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20 eurot.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täiendkoolituse standardist.
3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) sihtgrupp;
6) õppekeel;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
12) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
13) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse õppegrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega aidata õppegrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.4 Lashotica Salon jätab endale õiguse teha õppeplaanides, – kavades muudatusi. Muudatused kinnitab Kool.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetata valdkonnas ning omama vastavasisulist haridust, kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Õppija, kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimine – süstemaatiline kliendi ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine koolituskeskuse (p)arendamiseks.
5.2 Iga koolitusel osalejale pakutakse täita koolituse lõpus kooli tagasiside küsimustiku, milles antakse hinnang koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning samas saavad õppijad teha omapoolsed parendusettepanekud lühikeste selgitustega/põhjendustega koolituse paremaks muutmiseks.
5.3 Tagasiside küsitluslehtedes oleva informatsioon koondatakse ja analüüsitakse ning vajadusel võimaldab see kogum koolil teha muudatusi pärast hinnangute analüüsi lektorite/koolitajate valikul, õppekava mahu muutmisel ja koolituse korraldamisel kui see on põhjendatud ja vajalik.
5.4 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul.
5.5 Tagasiside hinnangud on anonüümsed ja kasutamiseks Koolile.
5.6 Tagasiside andmine pole koolituse lõpetajale kohustuslik.

6. Andmete kogumine
6.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendil õppe läbinud õpilase identifitseerimise tarbeks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

7. Vaidluste lahendamise kord
7.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.