KLASSIKALISED RIPSMEPIKENDUSED BAASKOOLITUS

KLASSIKALISTE RIPSMEPIKENDUSTE KOOLITUS

Enigma Ilustuudio (edaspidi: Kool) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Täiskasvanute koolituse seaduse mõistes).

Vaata järgmiseid koolitusi siit.

Õppekava nimetus: “Klassikalised ripsmepikendused” baaskoolitus.

Õppekavarühm: isikuteenindus, juuksuritöö ja iluteenindus.
Õppida on võimalik, olenevalt erialast, Eesti ning Soome Vabariigis kuid ka mujal maailmas (kokkuleppel). 

Eesmärk ja õpiväljundid:
Eesmärk: anda teoreetilisi ning praktilisi teadmisi ja oskusi teostamaks kvaliteetselt ripsmepikendamise paigaldust ning hooldust 1-1le tehnikaga, st oskab paigaldada ning sooritada hooldust klassikalistele ripsmepikendustele. 

Õpiväljundid: Koolituse lõppedes on õpilased omandanud vajalikud teadmised ning oskused klassikaliste ripsmepikenduste paigaldamise ning hooldamise tehnikas iseseisvaks teostamiseks ning oskavad:
a) tunneb ja järgib töötervishoiu, ohutuse- ja hügieeninõudeid, kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
b) nõuete kohane töökoha ettevalmistus ning põhjalik kliendikonsultatsioon, st võtab arvesse kliendi soove tulemi saavutamisel;
c) teostada edukalt kliendi analüüsi, oskab hinnata ja analüüsida visuaalselt ripsmete seisukorda ning tuvastada vastunäidustusi;
d) hinnata ripsmekarvasid õigesti;
e) teostada edukalt klassikaliste ripsmepikenduste protseduure ning ka vigadeparandust kahjustamata karvasid;
f) hügieeni ning töökoha korrashoidu;
i) teostada korrapärast puhastamist tootejääkidest;
j) anda kliendile nõu ripsmete järelhoolduse osas;
g) kasutab õigeid töövõtteid ja tootekoguseid ning valib kliendile sobivad ripsmepikendused ja õige koguse liimi võttes arvesse kliendi karvade eripärasid (struktuuri, poorsust), ohutuid eemaldustooteid;

Sihtgrupp: igaüks, kes alustab tööd või juba töötab iluteeninduse valdkonnas ning soovivad omandada klassikaliste ripsmepikenduste paigaldamise ja hooldamise tehnikates vajaminevaid teoreetilisi ning tugevaid praktilisi teadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused:
Õppijal peab olema vähemalt põhiharidus ning eesti keele oskus.
Õppija peab olema täisealine.
Õppijal ei pea olema algteadmisi koolitusel osalemiseks, koolitus sobib nii algajatele kui edasijõudnutele.
Koolitustele registreerimine toimub kas registreerimisvormi kaudu, E-R 10:00 – 19:00 telefonil 51994658 või e-kirja teel: info@enigma.ee

 • Õppemaht 2 päeva (13 AK)
 •  
 • 1 PÄEV kell 0 9:00 – 16.30
 • I osa Teooria 09:00 – 11:15 Teooria (3 AK)
             LÕUNA kell 11.15-12.00
 • II osa Praktika kell 12:00 – 16:30 (6 AK)
 •  
 • 2 PÄEV kell 10.00-12.00 ja 2-3 nädalat hiljem (4 AK)
 • III osa Praktika kell 10.00-12.00
 •  

Meie klassikaliste ripsmepikenduste paigaldus ja hooldus koolitusprogrammi läbides on õpilastel põhjalikud teadmised:
– Ripsmete ja silma anatoomia ja füsioloogia: naha ehitus, ripsmekarva ehitus, ripsmekarva läbilõige, ripsmete kasvutsükklid, karva keemiline koostis )
– kliendi analüüs
– ergonoomilised töövõtted
– tööks ettevalmistamine
– toodete ülevaade
– protseduuri etapid
– erinevate silmakujude järgi ripsmete pikendamine. 
– ripsmepikenduste ajalugu
– ripsmepikenduste paigalduse, hoolduse ja eemaldamise tehnoloogia
– ripsmekaunistuste paigaldus, probleemid

Lisaks:
– vastunäidustused (pikaajalised vs lühiajalised)
– miks peale protseduuri vajuvad ära või lähevad sassi
– vead, nipid selle vältimiseks- ripsmete modelleerimine
– haigused, allergiad
– hügieeni- ning tervise- ja ohutusnõuded
– instrumentide ja töövahendite puhastamine, desinfitseerimine ja steriliseerimine
– töökoha korrashoid, sh töökoha korrastaminepeale protseduuri ning hügieeni tagamine
–  kliendi konsultatsioon
– kodune järelhooldus ning selle tähtsus/vajalikkus

ja muidugi ENIM LEVINUD VEAD ning kuidas teha vigadeparandust.
Koolituse lõpus annab koolitaja individuaalse tagasiside, millele peab õpilane rohkem tähelepanu pöörama.

Praktiline töö
– harjutus nukule ripsmete paigaldus
– praktika modellile ripsmete paigaldamine

 küsimused- vastused, tagasiside. 

Koolituse teine päev toimub orienteeruvalt 2-3 nädala möödudes, peale esimest koolituspäeva ja vahepeal tuleks teha vähemalt 5-10 proovitööd. Soovitame rangelt peale 1. koolituspäeva hakata koheselt praktiseerima, et saavutada maksimaalselt hea tulemus teisel koolituspäeval. Peale koolituse 1. päeva  tekkinud küsimused ning tekkinud murekohad arutatakse jooksvalt koos kooltajaga järgneval koolituspäeval läbi.

*Ripsmete hooldus modellile

*Ripsmetele swarovski kivikeste paigaldus (soovi korral).

*Ripsmete pikenduste eemaldusprotseduur modellile. 

2. koolituspäeva lõppedes : tunnistused eduka lõpetamise puhul.

NB! Modell kutsuda  kell 12.00– modellile tasuta !
Modelli otsib õppija iseseisvalt.

Koolituse teisel päeval kontrollitakse suuliselt ning praktiliselt õpilaste teadmisi, sh arvestustööd – iseseisvad tööd modellil, mida hindab koolitaja. Koolitaja teostab praktilise töö vaatlust.

Praktilises osas õppija: 
Demonstreerib teooria osas omandatud teadmisi, valmistab ette töökoha klassikaliste ripsmepikenduste protseduuri tarbeks, viib läbi eduka kliendi analüüsi, tuvastab ripsmete seisundi ja  vastunäidustused ning ripsmete seisukorda, arvestab kliendi ripsmete eripäradega, valib kliendi eripärasid arvesse võttes kliendile sobivaima modelleerimise ning õige pikenduste pikkuse ja annab õige suuna, kannab ohutult peale klassikaliste ripsmepikenduste tooted õigeid võtteid silmas pidades, eemaldab peale igat teenust tooted korralikult,  selgitab tööprotsesse, sh miks just sellele kliendile sobib antud suuruses pikendused, põhjendab töös kasutatavate toodete valikut, järgib ning teostab ergonoomilisi töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid, nõusatab klienti koduse järelhoolduse osas ning korrastab töökoha.

Praktiliste tööde käigus koolitaja hindab tehtud praktilisi töid.  Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on kohustus iseseisvalt teostada modellidele ripsmete klassikaliste ripsmepikenduste paigalduse ning ühel eraldi päeval ka hooldus protseduure ning teostada teadmiste kontroll vähemalt tulemusele “arvestatud”.

Praktilisi töid hinnatakse alljärgnevate kriteeriumite järgi: 

 • hügieeni-, ohutus- ja tervisnõuetest kinnipidamine;
 • õigete ergonoomiliste töövõtete kasutamine;
 • üldmulje, silmade sümmeetria
 • töövõtted, töö puhtus, õige toodete koguse kasutus, tulemi ühtlus, õigetest tööreeglitest kinnipidamine, silma sise- ja välisnurgate läbitöötavus, ripsmete  suund,  õige kunstkarva valik vastavalt kliendi näo- ja silmade eripärasid arvesse võttes, kaarduvuse sujuvus, , juuretsooni töö
 • naturaalse karva keerukus
 • kas esineb silmade/naha traumeerimist
 • teenindus üldiselt


Koolitaja:
koolitaja omavad koolituse läbiviimiseks vajalikku kvalifikatsiooni: kutseharidust või erialast koolitust, arvestatavat töökogemust ja täiskasvanute koolitamise kogemusi. Koolitaja Riin Kommer omab töökogemust antud valdkonnas alates aastast 2009 ning koolitaja kogemust alates aastast 2011. Koolitajate  kohta lisainformatsiooni leiate käesoleval leheküljel allpool.

Soovitused ning täiendavad tingimused modellidele: modellid, kes kannavad kontaktläätseid, palume need enne protseduuri eemaldada. Selleks palume modellil iseseisvalt kaasa võtta kontaktläätsete tarbeks läätsevedelik ning -konteinerid. Modellidel peavad olema vähemalt 6mm pikkused naturaalsed ripsmed protseduuril osalemiseks.

Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus inglise keeles. Hindamisel mitteosalenutele või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ning läbitud teemade kohta.

Õppekeskkond: Koolitus viiakse läbi ilustuudio ruumides, üldpinnaga 60 m2. Õpperuumides on tahvel, lauad, toolid, sülearvuti, kohvimasin, kapid, kraanikausid, ergonoomilised töötoolid, koolitusmaterjalid. Praktika jaoks on reguleeritavad mugavad lahtikäivad reiklainerid, töölauad/-toolid, spetsiaalsed valgustid, antiseptilised-, desinfitseerimisevahendid, kvartskuulidega kuumsterilisaator, ühekordsed vahendid (mikroharjad, vatitikud, – padjad, kindad, rätikud jms), protseduuriks vajalikud materjalid, reguleeritavad töötoolid jms.

Koolitusel saab iga õpilane meie Kooli poolt väljatöötatud õppematerjal, millesse on võimalik teha lisamärkmeid. Peale kursuse läbimist on hea õppijal oma teadmisi meie töövihikust värskendada ning täiendada.

Koolitusel kasutatakse koolitaja kõrgkvaliteetseid tooteid.

HIND:
Koolitus toimub Kooli poolt väljastatavate kõikide vajalike materjalide ja vahenditega, mida saab kasutada koolituse ajal kooli keskkonnas. “Klassikaliste ripsmepikenduste baaskoolitus” koolitusmaterjal  jääb peale koolitust õpilasele.

Juhul kui õpilane ei leia määratud ajaks modelli või kui modell ei ilmu kohale ja seetõttu ei ole võimalik teostada praktilist ülesannet, lepitakse kokku ÜKS uus praktilise  töö aeg muul ajal, lisatasu selle eest ei võeta.

Hind koolitusele ilma komplektita: 450€

Koolitus stardikomplektiga:
1. S- komplekt maksab 530 € ning sisaldab:
mix karp naaritsa ripsmepikendusi
liimialus
liimi eemaldus vedelik
2x pintsetid
10x geelipadjad
5x ripsmehari
pump
liim
puhasatusvahend.

2. L- komplekt maksab 580 € ning sisaldab:
5x naaritsaripsmed
liim
liimialus
liimi eemaldus vedelik
2x pintsetid
25x geelipadjad
10x ripsmehari
teip
vahtteip
käärid
peegel
kuivatuspump
ripsmete eelpuhastusvedelik, ripsmete eelpuhastusvaht
vatitikud.

Vali endale sobiv pakett

1.ÜLDSÄTTED
1.1 Enigma Studio OÜ (edaspidi Kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täisksvanute täiendkoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutusetele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppetöö leiab aset üüritavates, õppetööks sobivates, tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides aadressil Narva mnt 9c, Tallinn kuid ka klientide juures salongides ning teisteks õppetööks sobivates, tunni või päeva alusel renditavates ruumides Eestis ja Soomes.
2.2 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistest tundides (AK), kus üks akadeemiline tund vastab 45- minutile.
2.3 Koolitused toimuvad nii gruppides kuid ka individuaalõppena.
Grupi suurused varieeruvad: Narva mnt 9c aadressil kuni 2 õpilast, Soomes ja mujal kuni 5 õpilast korraga. Kuid eesmärgiks on püüda tagada võimalikult individuaalne lähenemine õpilastele kogu õppeprotsessi vältel.
2.4 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
2.5 Õppetöö toimub eesti keeles. Vene keelseks õppeks kasutatakse tõlgi abi. Tõlk lisaraha eest (päevahinna alusel).
2.6 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
2.7 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Enigma Stuudio kodulehel enigma.ee või Facebookis Ürituste all.
2.8 Õppetöö toimub nii tööpäevadel kui ka nädalavahetuseti päevase õppetöö vormis.
2.9 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 10 eurot.
Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada info@enigma.ee  või helistada 372 51994658

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhuendmaterjalist täiendkoolituse õppekava koostamiseks ja täiendkoolituse standardist. Õppekavad koostatakse koolitajatega koostöös selliselt kus koolitaja panustab õppekavade koostamisse suuliselt oma ala asjatundjana. Üppekava uuendatakse vajaduspõhiselt, kuid alati siis kui kursusel oskuste õpetamises muutub selle sisuline pool. 

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus, kui kursus hõlmab kutsestandardi kompetesi
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse õppegrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega aidata õppegrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.4 Enigma Ilustuudio jätab endale õiguse teha õppeplaanides, – kavades muudatusi. Muudatused kinnitab Kool.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist haridust, kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud koolile ning muudab koolituste sisu või korralduslikku poolt.
4.3 Juhul kui tagasiside on koolitaja suhtes olnud negatiivne, räägitakse koolitajaga läbi tagasiside ning leitakse mõlemale poolele sobiv lahendus. Vajadusel vahetatakse koolitaja välja. 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Õppija, kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimine – süstemaatiline kliendi ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine koolituskeskuse (p)arendamiseks. Kogutud tagasiside analüüsi tulemsued on aluseks õppe kvaliteedi tõstmisel. 
5.2 Esmase tagasiside õppijatelt saab koolitaja, kellel on võimalik juba koolituse käigus hinnata, kas käsitletavad teemad ja kasutatavad meetodid on sihtgrupile sobivad ning võimaldavad saavutada õppeprogrammi õpiväljundeid. 
5.3 Tagasisideslehtedel küsitakse õppijatelt hinnanguid selle kohta, mil määral nad said koolituselt uusi teadmisi, kas ja mil määral on õpitu rakendatav igapäevatöös, palutakse anda tagasisidet õppejõule ja korraldusele ning uuritakse täiendavat koolitusvajadust.

Tagasisidest tehakse kokkuvõtted ja tulemusi arvestatakse edasiste koolituste paremaks korraldamiseks ning uute koolitusprogrammide pakkumiseks. 
5.4 Tagasiside hinnangud on kasutamiseks koolile. 
5.5 Tagasiside andmine on vabatahtlik, pole koolituse lõpetajale kohustuslik. 

6. Andmete kogumine
6.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendil õppe läbinud õpilase identifitseerimise tarbeks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

7. Vaidluste lahendamise kord
7.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Koolitusi viib läbi Enigma Studio OÜ omanik ja tegevjuht Riin Kommer, kellel on aastatepikkune kogemus nii praktilises töös kui ka koolituste korraldamises ning on koolitanud üle mitme saja õpilase, sh mõned Eesti suurimad tegijad. 

Riin on alates 2009 aastast töökogemusega  professionaalne  koolitaja,  ripsmepikenduste meister. Riinul on õpilasi kogu maailmas – näiteks Austraalias, Ameerikas, Itaalias, Rootsis, Inglismaal, Soomes, Eestis.

KOOLITUSED JA KOGEMUSED

 • 2009 aasta juuni
 • For mastering lash extension technology with XL- Lashes materials, koolitaja Ere Parek
 • 2010 aasta august
 • Kulmude ja ripsmete keemiline värvimine ja Kulmude modelleerimine, koolitaja Maria Rõuk
 • 2011 aasta jaanuar
 • Juuksepikenduste paigaldamise koolitus, koolitaja Kristiina Kalev, Cybercat
 • 2011 aasta mai
 • IBD Gelac seminar, koolitaja Veronika Kookmaa
 • 2011 aasta august
 • Trainer’s certificate of accomplishment for mastering lash extensions tehnology, koolitaja Ere Parek
 • 2011 aasta oktoober
 • Tallinna Tehnikaülikooli kursus Äritegevuse alused
 • 2015 aasta veebruar
 • For mastering Volumlash extension technology with XL lashses materials, koolitaja Külli Rand
 • 2016 aasta novembrer
 • Brow Henna tootetudvustus ja omandanud hennaga kulmude värvimise oskuse, koolitaja Signe Treier
 • 2016 aasta november
 • Full Glam Brown Desing artist, treener Siiri Tarbi ja Annika Iso-Oja
 • 2016 aasta nobember
 • Full Glam Brow extensions artist, koolitaja Siiri Tarbi
 • 2017 aasta aprill
 • Advanced tehnicue of Volum Luxury Eyelash Extension course at Luxury Ripsmestuudio, koolitaja Elena Ernits ja Kersti Toht
 • 2017 aasta juuni
 • Lash Lift ja Lash Botox, koolitaja Merle Sarri
 • 2018 november
 • Volume eyelash extensions 2-5 D , koolitaja Tkachenko Oksana, mida tõlkis Elena Ernits
 • 2018 aasta november
 • Meigikunsti baaskursuse algtõed, koolitaja Eliise Timusk
 • 2019 aasta veebruar
 • 3D Brow Desing Masterclass, koolitaja Pirjo Paulus
 • 2020 aasta veebruaris
 • Lamimaker , koolitaja Raili Nordmann
 • 2021 mai
 • Lash camp, koolitaja Carmen Palmiste
 • 2021 aasta november
 • Elite Brow Sculpt, koolitaja Raili Nordmann

Koolitustele registreerimine toimub kas registreerimisvormi kaudu, E-R 10:00 – 19:00 telefonil 51994658 või e-kirja teel: info@enigma.ee ÕPILASTE MEELESPEA:

Kõik õpilased käituvad professionaalselt ning teisi arvestavalt.  Teisi häirivad isikuid on Enigma Studio OÜ (edaspidi nimetatud KOOL) esindajatel õigus salongist eemaldada/ välja saata ning koolitusele enam mitte lubada.

Koolitustel on rangelt keelatud lindistamine, filmimine (telefoni, videokaamera jms) ning muul viisil koolituste igasugune salvestamine. Antud tegevuse keeld tuleneb vastavalt Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest ning on reguleeritud sh autoriõiguse seaduses.
EI OLE LUBATUD koolitusmaterjale jagada, paljundada, saata, käest-kätte anda, kohandada, kopeerida, levitada. Materjalid on mõeldud VAID antud õpilasele, kellele Kool käesolevad materjalid on andnud.
Lubatud on pildistada modelli, st enda tehtud tööd.

Õpilased on kohustatud kinni pidama Kooli etteantud aegadest (sh koolitustel ettenähtud ajakavast), kuupäevadest, graafikutest, reeglitest.

Kui õpilane hilineb, siis tuleb Koolile sellest teada anda mõistliku aja jooksul, st igal juhul enne koolituse algust. Koolitus algab selleks ettenähtud (koolitusjärgse graafiku alusel) ajal ja seda olenemata kas õpilased on kohale jõudnud või mitte. Kui õpilane jääb oma hilinemise, haigestumise või muude põhjuste tõttu ilma õppest või õpetusest, ei vastuta Kool koolituse õpetamise eest.

Koolitustelt võimalike puudumistega seoses probleemid, murekohad, sh puudumised tuleb alati läbi rääkida, arutada, nõustuda, registreerida enne koolituste algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Koolitussalongis on keelatud teha vesipiipu ning e-sigaretti. Keelatud on prügi maha viskamine ning hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine (trahv vastavalt tekitatud kahjule).

Keelatud on hoone sisustuse ja muu inventari väljaviimine salongist ja hoonest.

Igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus on keelatud. Selle vältimiseks on Koolil ning Kooli personalil õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või salongist ning selle territooriumilt välja saata.

Keelatud on hoones suitsetamine, v.a selleks ettenähtud kohtades, suitsukonide mahaloopimine on rangelt keelatud.

Hoones ja salongis tuleb kõikidel isikutel jälgida Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või Kooli esindajate korraldusi.

Iga külastaja on kohustatud hoidma puhtust!

Kasutada salongi inventari vaid selleks ettenähtud otstarbele.

Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral teavitama sellest viivitamatult päästeametit (112), politseid (110) või Kooli personali.

VARA KAHJUSTAMINE VÕI RIKKUMINE

Kõik õpilased on vastutavad Kooli poolt antud töövahendite eest, st antud töövahenditega tuleb ringi käia hoolikalt ning ettevaatlikult.

Kui õpilased rikuvad Kooli vara, töövahendeid või varustust, on nad kohustatud vastutama ning Koolile korvama tekitatud kahju.
Vahendite, vara või varustuse kuritarvitamine ei ole aktsepteeritav!

Käesolevad reeglid, juhised, meelespea jms on kohaldatavad Kooli õpilastele. Reeglite, juhiste jms muutmisõigus on ainult Enigma Stuudio OÜ esindajatel.

Kooli sätestatud reeglid, kriteeriumid, juhised  peavad olema täidetud ning kui õpilased ei järgi käesolevaid reegleid, kriteeriume, juhiseid, on Enigma Studio OÜ esindajatel õigus keelduda tunnistuse väljaandmisest, ümber registreerimisest ning maksete tagasi maksmisest.

Kool ei ole kohustatud kompenseerima klientidele/õpilastele kahjusid või kulusid, mis on tekitatud looduslikest tingimustest. Samuti ei vastuta Enigma Studio OÜ ega Kooli personal külaliste/õpilaste isiklike asjade kaotsimineku, kahjustamise või hävimise eest.  asjade suhtes peavad külalisd/õpilased olema ise hoolikad ning tähelepanelikud.

TASUD

Õpilased tasuvad arve alusel vähemalt 50% ulatuses koolituse kogusummast koha broneerimiseks koheselt! Koolitus peab olema täielikult tasutud hiljemalt  3 (kolm) nädalat enne koolituse alguskuupäeva. Koolituste eest tasumine toimub arve alusel või muu kokkuleppe alusel. Arveid väljastab Enigma Studio OÜ kas e-postkasti teel või koolitussalongis kohapeal: Narva mnt 9c, Tallinn.

Broneerimise ja registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasusid koolitustele tulemata jätmisel ning seda ükskõik, mis põhjusel. Kool ei vastuta nende isikute eest, kes on teinud registreerimis- või broneerimistasu makse, kuid ei ole võimeline tasuma koolituste lõppsummat. Kui õpilane ei ole tasunud Koolile täielikku koolitusetasu enne koolituse algust, siis broneeritud ning registreeritud koht annulleeritakse ning broneerijat, registreeritut koolitusele ei lubata.

Kui õpilane ei ole võimeline lõpetama koolitust, ei vasta esitatud kriteeriumitele  või osalema kinnitatud koolitusel, siis tagasimakseid samuti ei toimu.

Kui õpilasel on täielik koolitustasu vähemalt 1 (üks) kuu enne koolitust tasutud ning ta tühistab oma broneeringu 1 (üks) päev enne koolituse algust, siis tagastab Kool õpilasele 50% ulatuses koolitus lõppsummas. Kui õpilane tühistab broneeringu lühema aja jooksul enne koolituse algust, siis koolitustasusid ei tagastata!

Modellidele on protseduur tasuta. 

NB! Registreerides end protseduurile ning koolitustele Te saate aru, olete tutvunud ning nõustute tingimustega, reeglite ning meelespeaga.

1.Üldsätted
1.1 Enigma Studio OÜ (edaspidi Kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täiendkoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjas ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalasti ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3 Õppetöö toimub üüritavates, õppetööks sobivates, tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides aadressil Narva mnt 9c, “Enigma Ilustuudio”, Tallinn kuid ka klientide/õpilaste ruumides või teistest õppetööks sobivates, tunnihinna alusel üüritavates ruumides.
1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri või Facebookis oleva Üritused kalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (AK), kus üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.
1.5 Koolitused toimuvad nii gruppides kuid ka individuaalõppena. 
Grupi suurused varieeruvad: Narva mnt 9c, Tallinn aadressil kuni 2 õpilast, Soomes ja mujal kuni 5 õpilast korraga. Kuid eesmärgiks on püüda tagada võimalikult individuaalne lähenemine õpilastele kogu õppeprotsessi vältel. 
1.6 Õppetöö toimub eesti keeles. Vene keelseks õppeks kasutatakse tõlgi abi. Tõlk lisaraha eest (päevahinna alusel). 
1.7 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. 
1.8 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Enigma Stuudio kodulehel lashotica.ee või Facebookis Ürituste all. 
1.9 Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Õppijate vajadusest lähtuvalt on koolitusi võimalik läbi viia ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. 
1.10 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt: 
1.10.1 õppekava nimetus;
1.10.2 õppekavarühm;
1.10.3 õppe eesmärk;
1.10.4 õpiväljundid;
1.10.5 sihtgrupp;
1.10.6 õppekeel;
1.10.7 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.10.8 õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.10.9 õppe sisu;
11.10.10 õppekeskkonna kirjeldus;
1.10.11 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.10.12 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
1.10.13 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. 
1.11 Enigma Stuudio jätab endale õiguse teha õppeplaanides, – kavades muudatusi.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendil õppe läbinud õpilase identifitseerimise tarbeks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.
2.2 Juhul kui koolituse osalemise eest maksab juriidiline isik või teine inimene, siis küsitakse ka koolituse eest maksja andmeid: nime, isikukoodi või registrikoodi, aadressi, e-postkasti ja telefoninumbrit. 
2.3 Kool broneerib osaleja koha koolitusel ja selleks lisab kool osaleja andmed privaatsesse elektroonilisse broneerimissüsteemi, kuhu lisatakse automaatselt ka osaleja e-postkasti aadress ja ilustuudio uudiskirjade saajate hulka. Uudiskirja saajal no vabadus uudiskijrast igal aja hetkel loobuda. 
2.4 Andmeid säilitatakse elektroonilises broneerimissüsteemis
2.5 Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele. 

3. Koolitustele registreerumine ja koolitusel osalemine
3.1 Koolitusele registreerumine
3.1.1 Koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda ja tasuda ettemaksuarve.
Registreerumine toimub E-R 10:00-19:00. Registreeruda saab internetis (enigma.ee), e-posti teel (info@enigma.ee) või telefoni teel (37251994658 ). interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-postkasti koos ettemaksuarvega.
3.1.2 Vajadusel saab nii e-posti teel kui ka telefonitsi täiendavat informatsiooni koolituse sisulise kui ka organisatoorse poole kohta. Lisaks huvilise soovi korral nõutsab kool huvilist vajaliku koolituse leidmisel. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse ja registreerumise kohta e-posti teel (info@enigma.ee) või telefoni teel (37251994658).
3.2 Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Vähemalt üks päev enne iga koolituse algust võtab kool osalejatega ühendust kas telefoni teel või saadab kool registreerunud isikutele täpsema informatsioni koolituse organisatoorse poole kohta, kus on kajastatud parkimiskord, toimumiskoha informatsioon, koolituse ajagraafik. 
3.2.3 Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursusele ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegrupi arvatud ning kes on tasunud koolituse ettemaksuarve.
4.2 Ettemaksuarve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

5. Koolituse lõpetamise ja väljaarvamise kord
5.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (eksam/test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus inglise keeles. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.
5.2 Tunnistusele märgitakse koolitaja nimi, tunnistuse allkirjastab koolitaja. Tõendi allkirjastab kooli esindaja.
5.3 Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt. Õppija arvatakse koolist välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

6. Koolituse eest tasumine ning koolitusest loobumine
6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab Kool vähemalt 15 (viisteist) päeva enne õppetöö algust.
6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta.
6.3 Koolituse eest täiesulatuses tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust või kirjalikul kokkuleppel koolituspäeval enne koolituse algust kohapeal. Arve saadetatkse e-posti teel ja soovi korral väljastatakse paberkandjal. 
6.4 Enigma Stuudios ei toimu õppetasust vabastamist. 

7. Koolitusest loobumine
7.1 Kui Koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel (info@enigma.ee)
7.2 Ettemaksu tähtaegselt mittetasumisel koolituse aja broneering tühistatakse. 
7.3 Kui õpilasel on täielik koolitustasu vähemalt 1 (üks) kuu enne koolitust tasutud ning ta tühistab oma broneeringu 1 (üks) kuu enne koolituse algust, siis tagastab Kool õpilasele 50% ulatuses koolitus lõppsummas õpilase poolt näidatud pangakontole. Kui õpilane tühistab broneeringu lühema aja jooksul enne koolituse algust, siis koolitustasusid ei tagastata!
7.4 Kui õpilane on tasunud koolituse eest ettemaksu ja ei teavita kooli oma soovist loobuda koolitusest vähemalt 1 (üks) kuu enne koolituse kuupäeva ning/või jätab koolitusele ilmumata, siis ettemaksurud summat ei tagastata. 
7.5 Broneerimise ja registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasusid koolitustele tulemata jätmisel ning seda ükskõik, mis põhjusel. Kool ei vastuta nende isikute eest, kes on teinud registreerimis- või broneerimistasu makse, kuid ei ole võimeline tasuma koolituste lõppsummat. Kui õpilane ei ole tasunud Koolile täielikku koolitusetasu enne koolituse algust, siis broneeritud ning registreeritud koht annulleeritakse ning broneerijat, registreeritut koolitusele ei lubata.
7.6 Kui õpilane ei ole võimeline lõpetama koolitust, ei vasta esitatud kriteeriumitele  või osalema kinnitatud koolitusel, siis tagasimakseid samuti ei toimu.
7.7 Kui koolitus jääb ära Koolist tulenevatel põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õpilase poolt tasutud õppetasu/ettemaksu.
7.8 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.
7.9 Modellidele on protseduur tasuta.
7.10 NB! Registreerides end protseduurile ning koolitustele Te saate aru, olete tutvunud ning nõustute tingimustega, reeglite ning meelespeaga.

8. Koolituste katkestamine

8.1 Mõjuva põhjuseta koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga. 
8.2 Kool langetab otsuse igakordselt arvestades iga üksikjuhtumi eripärasid. 

9. Õppija õigused ja kohustused
9.1 Õppijal on õigus:
9.1.1 saada õppekavas ettenähtud koolittust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;
9.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.3 nõuda tasutud õppemaksu/ettemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest;
9.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagasta;
9.1.5 saada koolituse lõpus lõputesti, – arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus või tõend.

9.2 Õppija on kohustatud:
9.2.1 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
9.2.2 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja kooli vara;
9.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
9.2.4 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale.

10. Vaidluste lahendamise kord
10.1 Kooli ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse need lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.

NB! Palume lisaks tutvuda Õpilaste Meelespeaga SIIN